Tanktransport, voedingsmiddelen, gevaarlijke stoffen


In de crisisjaren ’30 moet er nog harder worden gewerkt voor minder geld. Overdag rijden en ’s nachts in eigen beheer onderhoud plegen aan het wagenpark, want de wielen moeten draaien om geld te verdienen. Ook werden ritten uitgevoerd voor opdrachtgevers met een wagen die voor een dag werd uitgeprobeerd. Inventiviteit ten top.

Na de Tweede Wereldoorlog moet Keijzer weer van voren af aan beginnen. Dat lukt door als huisvervoerder van Bruynzeel deuren, keukens en kasten door heel Nederland af te leveren voor de wederopbouw van het land. Keijzer wordt enorm afhankelijk van de omzet die bij Bruynzeel wordt gerealiseerd. Daarom wordt het risico beperkt door de openstaande rekeningen snel te incasseren. “Boter bij de vis”, om zodoende een geregelde geldstroom te creëren waarmee op weloverwogen wijze investeringen kunnen worden gedaan.

historie1
   

“Verantwoord groeien met oog voor innovatie”  is het credo van Keijzer. In de jaren ’50 maakt Keijzer kennis met het vervoer met tankwagens, al is dit in het begin geen succes. De eerste trailer met daarop een losse tank staat zo’n anderhalf jaar op zijn eerste lading te wachten. Dan mag Keijzer voor Crok & Laan gaan rijden en ontstaat een ander probleem: er moet geïnvesteerd worden in tankwagens maar de levertijden zijn erg lang. Een probleem dat wordt “opgelost” door contante betaling van de trailer.

historie3
   

In dezelfde tijd komt het vervoer van droge bulk langzaam op. Keijzer ontwikkelt samen met Technisch Bureau Van der Molen een bulkwagen, waarmee vrachten suiker voor de CSM worden vervoerd. Na een - ook hier - aarzelend begin heeft het bulkvervoer zich bij Keijzer ontwikkeld tot een zeer belangrijk onderdeel van het bedrijf. Inmiddels rijdt een fors aantal auto’s van Keijzer dedicated voor de Suikerunie, helemaal in de huisstijl van deze belangrijke afnemer.

historie5
   

Ook chemische stoffen worden in de loop der jaren steeds meer over de weg vervoerd. Albert Keijzer speelt hierop in en zorgt voor een strikt gescheiden transportlijn voor het vervoer van chemische stoffen. Een tak binnen Albert Keijzer die in de loop der jaren sterk is gegroeid, maar die in de afgelopen jaren ook weer in omvang is afgenomen doordat de productie van bepaalde chemicaliën naar het buitenland is overgeheveld.

 

Halverwege de jaren ’70 valt, door de verhuizing van Bruynzeel naar Bergen op Zoom, het vervoer voor deze belangrijke klant weg. Dit betekent dat Albert Keijzer de bakens moet verzetten en zich richt op het vervoer van karton voor De Hoop (thans SCA). Een klant die in de loop der jaren gestaag is gegroeid en voor wie nu zo’n 10 trekkers en ruim 30 schuifzeilentrailers worden ingezet.

historie2
   

In 1972, 2 jaar na het 50-jarig bestaan van de onderneming, komt oprichter Albert Keijzer te overlijden en staat zijn zoon Ko Keijzer er alleen voor. Ook zonder de oprichter gaat de groei gestaag verder. In 1970 bestaat het wagenpark uit 45 wagens en nu, ruim 90 jaar na de oprichting, rijden 140 trucks en ruim 250 trailers van Albert Keijzer door heel Europa. Ko Keijzer is nog dagelijks op de zaak te vinden, al is die al geruime tijd overgedragen aan zijn kinderen. En daarmee heeft hij op tijd de belangrijkste zaken geregeld: de opvolging, de financiën en de leiding van de zaak. De toekomst van Albert Keijzer Transport ziet er daardoor goed uit!

historie6
   

Tanktransport, voedingsmiddelen, gevaarlijke stoffen
Volumetransport, pallettransport
Internationaal silotransport, droge bulkstoffen
Containertransport van grondstoffen.
Transport losgestorte grondstoffen met zelflossers.
Logistieke diensten, wegen, tankreinigen, op-, overslag.


Deze website maakt gebruik van cookies.

We gebruiken alleen cookies om anonieme statistieken bij te houden, Lees meer

Oké, geen probleem.

Gebruik van cookies en logbestanden
Een "cookie" is een kleine informatie-eenheid die aan uw browser kan worden aangeboden terwijl u op de internetsite van Albert Keijzer B.V. bent. Albert Keijzer B.V. gebruikt in sommige gevallen cookies om het gebruik van de internetsite van Albert Keijzer B.V. zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Indien u niet wilt dat cookies worden gebruikt door Albert Keijzer B.V. kunt u uw browser zo (laten) instellen dat de cookies gedeactiveerd worden. Indien u het gebruik van cookies niet accepteert en de cookies heeft gedeactiveerd c.q. heeft laten deactiveren, heeft dat mogelijk gevolgen voor het gebruiksgemak van de internetsite van Albert Keijzer B.V.

De internetsite van Albert Keijzer B.V. genereert automatisch logbestanden van het gebruik door u en andere gebruikers van de internetsite van Albert Keijzer B.V. Albert Keijzer B.V. houdt gebruiksgegevens bij, zoals de bronadressen waarvandaan de pagina's zijn opgeroepen, IP-adressen en domeinnamen, datum en tijd van het oproepen van de pagina's, de doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL's. Deze logbestanden en gegevens zullen voor statistische doeleinden op anonieme wijze worden gebruikt, als ook voor het verbeteren van de dienstverlening via de internetsite van Albert Keijzer B.V.

Google Analytics
De internetsite van Albert Keijzer B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, zonder het ‘adres’ van uw computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd) door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt en om daarover te rapporten aan Albert Keijzer B.V.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Albert Keijzer B.V. heeft hier geen invloed op.

Albert Keijzer B.V. heeft Google geen toestemming gegeven om de via de internetsite van Albert Keijzer B.V. verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Klik hier >> om verder te gaan naar de homepage