Selecteer de taal


Milieu- en duurzaamheidsbeleid vraagt om een organisatiebrede aanpak.

Op diverse vlakken, zoals bij de huisvesting, in de bedrijfsvoering en bij uitvoering van logistieke diensten werkt Albert Keijzer continu aan het reduceren van de CO2 uitstoot. Een proces dat enkele jaren geleden organisatiebreed is ingezet en nog dagelijks tot een van de kerntaken van de onderneming behoort. Sinds 2010 is Albert Keijzer ‘Lean and Green’ gecertificeerd.

Milieu en duurzaamheid in de transportlijnen.

Om het milieu qua uitstoot en geluidsoverlast te ontzien maken de tank- en silo combinaties gebruik van elektrische laad- en lossystemen. Daarnaast rijden er sinds een paar jaar enkele trekkers op een combinatie van diesel en het schone CNG (Compressed Natural Gas) en sinds het najaar van 2020 ook nog 3 trekkers die volledig op CNG rijden. CNG, ook wel aangeduid met groengas, is een brandstof met een veel lagere uitstoot van fijnstof, NOx en CO2. CNG is vele malen schoner dan benzine of diesel. Maar wij verwachten dat het hier niet bij zal blijven. Mede onder druk van toekomstige CO2-heffingen en gestaffelde tolkosten (ook in Nederland) zullen de trucks van de toekomst worden aangedreven met elektromotoren en motoren op waterstof. De ontwikkelingen op dit gebied worden door Albert Keijzer op de voet gevolgd door regelmatig contact te onderhouden met truckleveranciers. Op basis van de huidige inzichten verwacht het management dat in het bulktransport (zowel vloeibaar als vast), dé business van Albert Keijzer, de stap naar elektrisch aangedreven trucks zal worden overgeslagen en dat men in de toekomst in trucks zal investeren die waterstof als brandstof gebruiken. Verder verwachten wij dat platooning op termijn zijn intrede zal doen in de transportwereld. Onder platooning wordt verstaan: voertuigen die coöperatief rijden op korte afstand van elkaar (minder dan 1 seconde) op basis van de technologie van geautomatiseerd (autonoom) rijden. In het Engels worden deze treintjes ook wel road trains genoemd. Nu al zijn veel van onze trucks voorzien van veiligheidssystemen die de chauffeurs ondersteunen in het veilig rijden. Inmiddels beschikken wij over enkele trucks die zijn uitgerust met de 1e generatie platooning systemen.

Een ander, maar niet minder belangrijk detail is dat alle trailers zijn uitgerust met een automatisch bandenspanningssyteem. Dit systeem zorgt ervoor dat de banden op de juiste – vooraf ingestelde – bandenspanning blijven. Door de banden op de juiste spanning te houden wordt brandstof bespaard, en dus CO2 uitstoot gereduceerd. Daarnaast wordt door het systeem onnodige slijtage (en klapbanden) voorkomen. Bijkomend voordeel is dat onze combinaties bij een lekke band niet onnodig langs de weg tot stilstand komen. Lekke banden worden op spanning gehouden, zodat de chauffeur veilig een reparatiebedrijf kan bereiken.

Energie- en milieubewust werken.

Daken van gebouwen op locaties Albert Keijzerstraat/Oostzijde, Achtersluispolder en Hazeldonk zijn gebruikt voor het plaatsen van zonnepanelen. Hierdoor kan Albert Keijzer nagenoeg geheel voorzien in haar eigen energiebehoefte. Het energiegebruik wordt daarnaast gereduceerd door de werkplaats, tankreiniging en omliggende terreinen te voorzien van LED verlichting.

Bij zowel de nieuwbouw als inrichting van het nieuwe kantoor aan de Albert Keijzerstraat zal gestreefd worden naar een minimale CO2 uitstoot.


bedrijfsfilm 100 jaar Albert Keijzer


Meer weten over Albert Keijzer Transport?
Bekijk hier de bedrijfsfilm over ons 100-jarig bestaan.